Загальні умови

EC Cosmetics Europe, s.r.o., із головним офісом за адресою: Medkova 886/1, 627 00 Брно, IČO: 24838292

внесено до комерційного реєстру, що ведеться Окружним судом у Брно, за справою №. № C 103705 для продажу товарів через Інтернет-магазин, розташований за адресою www.ec-cosmetics.com

ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці загальні умови ведення бізнесу (далі - "умови ведення бізнесу") господарської компанії EMPIREO COSMETICS sro, що має офіс за адресою Медкова 886/1, 627 00 Брно, ідентифікаційний номер: 24838292, внесено до комерційного реєстру, який веде Регіональний Суд у Брно за справою No. № C 103705 (далі - "Продавець") регулює відповідно до положень розділу 1751, пункт 1 Закону № 89/2012 Coll., Цивільний кодекс (далі "Цивільний кодекс") , взаємні права та обов'язки договірних сторін, що виникають у зв'язку з договором купівлі-продажу або на підставі договору купівлі-продажу (далі "договір купівлі-продажу"), укладеного між продавцем та іншою фізичною особою (далі - "покупець") через Інтернет-магазин продавця. Інтернет-магазин управляється продавцем на веб-сайті, розміщеному за адресою Інтернету (далі - "веб-сайт"), через інтерфейс веб-сайту (далі "веб-інтерфейс магазину").

 

1.2. Умови ведення бізнесу не поширюються на випадки, коли особа, яка має намір придбати товари у продавця, є юридичною особою або особою, яка діє під час замовлення товарів у процесі своєї діяльності або в процесі своєї незалежної професії.

 

1.3. Положення, що відрізняються від умов бізнесу, можуть бути узгоджені в договорі купівлі-продажу. Відхиляючі положення в договорі купівлі-продажу мають перевагу над положеннями умов.

 

1.4. Положення умов ведення бізнесу є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу та умови ведення бізнесу складаються чеською мовою. Договір купівлі-продажу можна укласти чеською мовою.

 

1.5. Формулювання умов може бути змінене або доповнене продавцем. Це положення не впливає на права та обов'язки, що виникають протягом періоду дії попередньої версії умов.

 2. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

2.1. На підставі реєстрації покупця, зробленої на веб-сайті, покупець може отримати доступ до його інтерфейсу користувача. За допомогою свого інтерфейсу користувача покупець може замовити товари (далі - "обліковий запис користувача").

 

2.2. При реєстрації на веб-сайті та при замовленні товару покупець зобов’язаний правильно та правдиво викласти всі дані. Покупець зобов'язаний оновити дані, зазначені в обліковому записі користувача, у разі будь-яких змін. Дані, надані покупцем в обліковому записі користувача та при замовленні товару, продавець вважає вірними.

 

2.3. Доступ до облікового запису користувача забезпечується за допомогою імені користувача та пароля. Покупець зобов'язаний зберігати конфіденційність щодо інформації, необхідної для доступу до його облікового запису користувача.

 

2.4. Покупець не має права дозволяти використання облікового запису користувача третім особам.

 

2.5. Продавець може скасувати обліковий запис користувача, особливо якщо покупець не користується своїм обліковим записом користувача більше трьох місяців або якщо покупець порушує свої зобов’язання за договором купівлі-продажу (включаючи умови та положення).

 

2.6. Покупець визнає, що обліковий запис користувача може бути недоступним цілодобово, особливо щодо необхідного обслуговування апаратного та програмного обладнання продавця, або необхідне обслуговування стороннього обладнання та програмного забезпечення.

 

3. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА ЗАКУПІВЛЮ

3.1. Вся презентація товарів, розміщених у веб-інтерфейсі магазину, має інформаційний характер, і продавець не зобов’язаний укладати договір купівлі-продажу щодо цих товарів. Положення пункту 2 § 1732 Цивільного кодексу не застосовуються.

 

3.2. Веб-інтерфейс магазину містить інформацію про товари, включаючи ціни на окремі товари та вартість повернення товару, якщо товар за своєю природою не може бути повернутий звичайною поштою. Ціни на товари вказані, включаючи податок на додану вартість та всі пов'язані з цим збори. Ціни на товари залишаються дійсними до тих пір, поки вони відображаються у веб-інтерфейсі магазину. Це положення не обмежує можливості продавця укласти договір купівлі-продажу на індивідуально узгоджених умовах.

 

3.3. Веб-інтерфейс магазину також містить інформацію про витрати, пов’язані з упаковкою та доставкою товарів. Інформація про витрати, пов’язані з упаковкою та доставкою товарів, вказана у веб-інтерфейсі магазину, є дійсною лише у випадках, коли товари доставляються на територію Чеської Республіки.

 

3.4. Для замовлення товару покупець заповнює форму замовлення у веб-інтерфейсі магазину. Форма замовлення містить, зокрема, інформацію про:

 

3.4.1. замовлений товар (замовлений товар "вставляється" покупцем в електронний кошик веб-інтерфейсу магазину),

 

3.4.2. спосіб оплати купівельної ціни товару, інформація про необхідний спосіб доставки замовленого товару та

 

3.4.3. інформація про витрати, пов’язані з доставкою товарів (надалі в сукупності «замовлення»).

 

3.5. Перед відправкою замовлення продавцю, покупцеві дозволяється перевірити та змінити дані, які покупець ввів у замовлення, навіть щодо можливості покупця виявляти та виправляти помилки, допущені при введенні даних у замовлення. Покупець надсилає замовлення продавцю, натискаючи кнопку «ЗАМОВИТИ». Дані, перелічені в порядку, вони вважаються продавцем правильними. Відразу після отримання замовлення продавець підтвердить цю квитанцію покупцеві електронною поштою на електронну адресу покупця, зазначену в обліковому записі користувача або в замовленні (далі - "електронна адреса покупця").

 

3.6. Залежно від характеру замовлення (кількість товару, ціна закупівлі, розрахункові витрати на доставку), продавець завжди має право попросити у покупця додаткове підтвердження замовлення (наприклад, письмово або по телефону).

 

3.7. Договірні відносини між продавцем і покупцем виникають внаслідок доставки акцепту замовлення (акцепту), який продавець надсилає покупцеві електронною поштою на електронну адресу покупця.

 

3.8. Покупець погоджується на використання засобів дистанційного зв'язку при укладанні договору купівлі-продажу. Витрати, понесені покупцем на використання засобів дистанційного зв'язку у зв'язку з укладанням договору купівлі-продажу (витрати на підключення до Інтернету, витрати на телефонні дзвінки), несе сам покупець, і ці витрати не відрізняються від базової ставки.

4. ЦІНА ТОВАРІВ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Ціну товару та будь-які витрати, пов’язані з доставкою товару за договором купівлі-продажу, покупець може заплатити продавцю такими способами:

 

готівкою в приміщенні продавця в EMPIREO COSMETICS, s.r.o., Medkova 886/1, Брно, Чеська Республіка;

післяплатою у місці, вказаному покупцем у замовленні;

безготівковим переказом на рахунок продавця No 115-5287040247 / 0100, що зберігається в комерційному банку (далі - "Рахунок продавця");

безготівковою платіжною карткою

 4.2. Поряд із ціною закупівлі покупець зобов’язаний оплатити продавцю витрати, пов’язані з упаковкою та доставкою товарів, в узгодженому розмірі. Якщо прямо не вказано інше, ціна закупівлі також включає витрати, пов'язані з доставкою товарів.

 

4.3. Продавець не вимагає від покупця застави або іншого подібного платежу. Це не впливає на положення статті 4.6 Загальних положень та умов щодо зобов’язання сплатити ціну придбання товару заздалегідь.

 

4.4. У разі оплати готівкою або у разі оплати при доставці, ціна закупівлі підлягає оплаті при отриманні товару. У разі безготівкового розрахунку ціна закупівлі підлягає сплаті протягом трьох робочих днів після укладення договору купівлі-продажу.

 

4.5. У разі безготівкового розрахунку покупець зобов’язаний сплатити ціну придбання товару разом із змінним символом оплати. У разі безготівкового розрахунку зобов’язання покупця сплатити ціну придбання виконується, коли відповідна сума зараховується на рахунок продавця.

 

4.6. Продавець має право вимагати сплати повної закупівельної ціни перед відправкою товару покупцеві.

 

4.7. Будь-які знижки на ціну товару, надані продавцем покупцеві, не можуть поєднуватися між собою.

 

4.8. Якщо це звичайно у ділових відносинах або якщо це передбачено загальнообов’язковими правовими нормами, продавець видає покупцеві податковий документ - рахунок-фактуру щодо платіжів, здійснених на підставі договору купівлі-продажу. Продавець є платником податку на додану вартість. Податковий документ - рахунок виставляється продавцем покупцеві після сплати ціни товару і надсилається в електронному вигляді на електронну адресу покупця.

 

4.9. Відповідно до Закону про реєстрацію купівлі-продажу продавець зобов’язаний видати покупцеві квитанцію. При цьому він зобов’язаний зареєструвати отриманий дохід у податковому адміністраторі в режимі онлайн; у разі технічної несправності не пізніше 48 годин.

5. ВИХІД З ДОГОВОРУ НА ЗАКУПІВЛЮ

5.1. Покупець визнає, що згідно з положеннями § 1837 Цивільного кодексу, неможливо відмовитись від договору купівлі-продажу товару, який був модифікований відповідно до побажань покупця або для нього, з договору купівлі-продажу за доставку швидкопсувних товарів і товарів, які після поставки безповоротно змішалися з іншими товарами, з договору купівлі-продажу товарів у герметичній упаковці, яку споживач витягнув з упаковки і не може бути повернений з гігієнічних міркувань, та з договору купівлі-продажу на поставку аудіо- чи відеозаписів оригінальної упаковки.

 

5.2. Якщо це не випадок, зазначений у статті 5.1 Загальних положень та умов, або інший випадок, коли неможливо відмовитись від договору купівлі-продажу, покупець має право відмовитись від договору купівлі-продажу відповідно до п. 1829, пункт 1 Цивільний кодекс протягом чотирнадцяти (14) днів з моменту отримання товару, а в тому випадку, якщо предметом договору купівлі-продажу є кілька видів товарів або поставка декількох частин, цей період починається з дати отримання останньої поставки товарів. Відмова від договору купівлі-продажу повинна бути надіслана продавцю протягом строку, зазначеного в попередньому реченні. Для відмови від договору купівлі-продажу покупець може скористатися електронною адресою info@empireo-global.com. Відступ від договору купівлі-продажу покупець може надіслати на адресу приміщення продавця.

 

5.3. У разі відмови від договору купівлі-продажу відповідно до статті 5.2 Загальних положень та умов, договір купівлі-продажу скасовується з самого початку. Покупець повинен повернути товар продавцю протягом чотирнадцяти (14) днів з моменту доставки продавцю відмови від договору купівлі-продажу. Якщо покупець відмовляється від договору купівлі-продажу, покупець несе витрати, пов’язані з поверненням товару продавцю, навіть якщо товар не може бути повернутий через його природу звичайною поштою.

 

5.4. У разі відмови від договору купівлі-продажу відповідно до статті 5.2 Умов, в т.ч.

Продавець отримує кошти, отримані від покупця, протягом чотирнадцяти (14) днів після відмови покупця від договору купівлі-продажу таким же чином, як продавець отримав їх від покупця. Продавець також має право повернути виконання, надане покупцем, при поверненні товару покупцеві чи іншим способом, якщо покупець погоджується і покупець не несе додаткових витрат. Якщо покупець відмовляється від договору купівлі-продажу, продавець не зобов’язаний повертати отримані кошти покупцеві до того, як покупець поверне товар або докаже, що він відправив товар продавцю.

 

5.5. Продавець має право в односторонньому порядку компенсувати право на відшкодування шкоди, заподіяної товару, проти права покупця на повернення ціни придбання.

 

5.6. У випадках, коли покупець має право відмовитись від договору купівлі-продажу відповідно до положень § 1829, пункт 1 Цивільного кодексу, продавець також має право відмовитись від договору купівлі-продажу в будь-який час, поки товар не буде прийнятий покупцем. У такому випадку продавець поверне покупцеві ціну покупця без зайвої затримки безготівковим способом на рахунок, призначений покупцем.

 

5.7. Якщо подарунок надається покупцеві разом з товаром, договір дарування між продавцем і покупцем укладається з умовою розв’язування, що якщо покупець відмовляється від договору купівлі-продажу, договір дарування такого подарунка перестає діяти і покупець зобов'язаний повернути подарунок.

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ДОСТАВКА ТОВАРІВ

6.1. Вартість поштових відправлень та упаковки несе покупець відповідно до методу, який він обрав при замовленні на веб-сайті.

 

6.2. Якщо вид транспорту укладається на підставі спеціального запиту покупця, покупець несе ризик та будь-які додаткові витрати, пов'язані з цим видом транспорту.

 

6.3. Якщо згідно з договором купівлі-продажу продавець зобов’язаний доставити товар до місця, зазначеного покупцем у замовленні, покупець зобов’язаний взяти товар під час поставки.

 

6.4. У тому випадку, якщо з причин покупця необхідно доставити товар повторно або іншим способом, ніж зазначено в замовленні, покупець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з повторною доставкою товару, відповідні витрати, пов'язані з іншим способом доставки.

 

6.5. Отримавши товар від перевізника, покупець зобов’язаний перевірити цілісність упаковки товару та у разі виявлення будь-яких дефектів негайно повідомити перевізника. У разі виявлення порушення упаковки, що свідчить про несанкціонований вхід у відправку, покупець не повинен приймати відвантаження від перевізника.

 

6.6. Інші права та обов'язки сторін при перевезенні вантажів можуть регулюватися спеціальними умовами поставки продавця, якщо це видано продавцем.

 7. ПРАВА З ВИМОГЛИХ ВИКОНАНЬ

7.1. Права та обов'язки договірних сторін щодо прав, що виникають внаслідок неповноцінного виконання, регулюються відповідними загальнообов'язковими нормативними актами (зокрема, положеннями розділів 1914 - 1925, розділів 2099 - 2117 та розділів 2161 - 2174 Цивільного кодексу).

 

7.2. Продавець відповідає покупцеві, що товар не має дефекти при отриманні. Зокрема, продавець відповідає перед покупцем за те, що на момент, коли покупець придбав товар:

 

7.2.1. Товари мають характеристики, узгоджені сторонами, а за відсутності домовленості - характеристики, описані продавцем або виробником, або які покупець очікував щодо характеру товару та на основі їх реклами.

 

7.2.2. Товари придатні для цілей, зазначених продавцем для їх використання, або для яких зазвичай використовуються товари цього виду.

 

7.2.3. Товари за якістю чи дизайном відповідають узгодженому зразку чи моделі, якщо якість або конструкція була визначена відповідно до узгодженого зразка чи моделі.

7.2.4. Це товар у відповідній кількості, мірі або вазі.

 

7.2.5. Товари відповідають вимогам законодавчих норм.

 

7.3. Положення, викладені у статті 7.2 Загальних положень та умов, не застосовуються до товарів, що продаються за нижчою ціною за дефект, за який домовлена ​​нижча ціна, до зносу, спричиненого його нормальним використанням, до використаних товарів для дефекту, що відповідає ступеню використання або зносу покупця або якщо це випливає з характеру товару.

 

7.4. Якщо дефект стає очевидним протягом шести місяців з моменту отримання, товар вважається дефектним на момент отримання. Покупець має право скористатися правом на дефект, який має місце у споживчих товарів, протягом двадцяти чотирьох місяців з моменту його отримання.

 

7.5. Покупець реалізує права, що виникають внаслідок неповноцінної роботи з продавцем за адресою його установи, де прийняття скарги можливе щодо асортименту товарів, що продаються, або за адресою офісу або місця діяльності.

 

7.6. Інші права та обов'язки сторін, пов'язані з відповідальністю продавця за недоліки, можуть регулюватися процедурою подання скарги продавцем.

 8. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОН

8.1. Покупець набуває право власності на товар, сплачуючи повну закупівельну ціну товару.

 

8.2. Відносини між продавцем і покупцем регулюються ЕТИЧНИМ КОДЕКСОМ 1.1. 2018 року.

 

8.3. Скарги споживачів розглядаються продавцем через електронну адресу info@empireoglobal.com. Продавець надішле інформацію про врегулювання скарги покупця на електронну адресу покупця.

 

8.4. Доречним є позасудове врегулювання споживчих спорів, що випливають із договору купівлі-продажу Чеської торгової інспекції з головним офісом за адресою: Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, IČ: 000 20 869, інтернет-адреси: https://adr.coi.cz/cs. Інтернет-платформа вирішення спорів за адресою http://ec.europa.eu/consumers/odr може бути використана для вирішення суперечок між продавцем та покупцем за договором купівлі-продажу.

 

8.5. Європейський споживчий центр Чеська Республіка, штаб-квартира якого знаходиться за адресою Штепанська 567/15, 120 00 Прага 2, Інтернет-адреса: http://www.evropskyspotrebitel.cz є контактним пунктом відповідно до Регламенту (ЄС) № 524/2013 Європейський Парламент та Рада від 21 травня 2013 року про вирішення споживчих спорів в Інтернеті та внесення змін до Регламенту (ЄС) No 2006/2004 та Директиви 2009/22 / ЄС (Положення про врегулювання споживчих спорів в Інтернеті).

 

8.6. Продавець має право продавати товар на підставі торгової ліцензії. Ліцензування торгівлі здійснюється у межах своєї компетенції відповідним бюро ліцензування торгівлі. Управління захисту персональних даних контролює сферу захисту персональних даних. У обмеженій мірі Чеська торгова інспекція також контролює дотримання Закону № 634/1992 Coll. "Про захист прав споживачів" зі змінами.

 

8.7. Цим покупець бере на себе ризик зміни обставин у значенні § 1765, пункту 2 Цивільного кодексу.

9.ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ ДАНИХ

9.1. Захист персональних даних покупця, який є фізичною особою, передбачений Законом № 101/2000 Coll. "Про захист персональних даних" зі змінами та доповненнями.

 

9.2. Покупець погоджується на обробку таких персональних даних: ім'я та прізвище, адреса проживання, ідентифікаційний номер, податковий ідентифікаційний номер, адреса електронної пошти, номер телефону та ідентифікаційний номер (надалі в сукупності "персональні дані") відповідно до положення Закону № 101/2000 sb.

 

9.3. Покупець погоджується на обробку персональних даних для здійснення прав та обов’язків за договором купівлі-продажу та для ведення облікового запису користувача. Якщо покупець не вибере інший варіант, він погоджується на обробку персональних даних також з метою надсилання інформації та комерційних повідомлень покупцеві. Згода на повну обробку персональних даних відповідно до цієї статті не є умовою, яка сама по собі унеможливлює укладення договору купівлі-продажу.

 

9.4. Покупець визнає, що зобов’язаний правильно та правдиво вказати свої персональні дані (під час реєстрації, у своєму обліковому записі користувача, при замовленні з веб-інтерфейсу магазину), і що він зобов’язаний без зайвої затримки повідомити Продавця про будь-які зміни в його особисті дані.

 

9.5. Продавець може уповноважити третю сторону обробляти персональні дані покупця як обробник. Окрім осіб, які перевозять товар, продавець не передаватиме особисті дані третім особам без попередньої згоди покупця.

 

9.6. Персональні дані оброблятимуться необмежено довго. Персональні дані будуть оброблятися в електронному вигляді в автоматизованому режимі або в друкованому вигляді в неавтоматизованому вигляді.

 

9.7. Покупець підтверджує, що надані персональні дані є точними, і що йому було повідомлено, що це добровільне надання персональних даних.

 

9.8. У випадку, якщо покупець вважає, що продавець або обробник (стаття 9.5) здійснює обробку його персональних даних, що суперечить захисту приватного та особистого життя покупця або суперечить законодавству, особливо якщо персональні дані є неточними стосовно цілей їх обробки, може:

 

9.8.1. Попросити продавця або переробника пояснень,

 

9.8.2. Вимагати від продавця або переробника виправити ситуацію, що склалася таким чином.

 

9.9. Якщо покупець вимагає інформацію про обробку своїх персональних даних, продавець зобов’язаний надати цю інформацію. Продавець має право вимагати розумної оплати за надання інформації згідно з попереднім реченням, не перевищуючи витрат, необхідних для надання інформації.

10. ВІДПРАВЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

10.1. Покупець погоджується на надсилання інформації, що стосується товарів, послуг чи бізнесу Продавця, на електронну адресу Покупця і надалі погоджується на відправлення Продавцем комерційних повідомлень на електронну адресу Покупця.

 

10.2. Покупець погоджується зберігати на своєму комп’ютері так звані файли cookie. Якщо є можливість здійснити покупку на веб-сайті та виконати зобов’язання продавця за договором купівлі-продажу, не зберігаючи на комп’ютері покупця так звані файли cookie, покупець може в будь-який час відкликати згоду за попереднім реченням.

11. ДОСТАВКА

11.1. Повідомлення, що стосуються відносин між продавцем і покупцем, зокрема щодо відмови від договору купівлі-продажу, повинні надсилатися поштою у формі рекомендованого листа, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу. Повідомлення повинні надходити на відповідну контактну адресу іншої сторони і вважатимуться отриманими та діючими після доставки поштою, за винятком повідомлення про відмову від покупця, коли відкликання ефективне, якщо повідомлення надіслано покупцем у межах період виведення.

 

11.2. Повідомлення, прийняття якого було відхилене адресатом, яке не було зібрано протягом періоду зберігання або яке було повернуто як ні поставляється.

 

11.3. Договірні сторони можуть доставити звичайну кореспонденцію між собою електронною поштою, на електронну адресу, вказану в обліковому записі користувача покупця або вказану покупцем у замовленні, відповідно. на адресу, вказану на веб-сайті продавця.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Якщо відносини, встановлені договором купівлі-продажу, містять міжнародний (іноземний) елемент, то сторони домовляються, що відносини регулюються чеським законодавством. Це не сягає на права споживача, що випливають із загальнообов’язкових правових норм.

 

12.2. Якщо будь-яке положення Загальних положень та умов стає або стає недійсним або неефективним, недійсне положення буде замінено положенням, значення якого є максимально наближеним до недійсного положення. Недійсність або неефективність одного положення не впливає на дію інших положень. Зміни та доповнення до договору купівлі-продажу або умов бізнесу вимагають письмової форми.

 

12.3. Договір купівлі-продажу, включаючи умови ведення бізнесу, зберігається продавцем в електронному вигляді і не доступним.

 

12.4. Контактні дані продавця: адреса доставки EMPIREO COSMETICS, Медкова 886/1, Брно 627 00, електронна адреса info@empireo-global.com, телефон +420 725 492 462.

 

В Брні 1 лютого 2018 року

Вам може бути цікаво